1. 1. כללי

1.1 לס איז מור בע”מ (להלן – “החברה”) מכבדת את פרטיות המשתמש או המבקר באתר (להלן – “המשתמש”). מדיניות הפרטיות אשר מפורטת מתייחסת לצורת המידע שלס איז מור בע”מ תהא רשאית למסור, לאסוף ו/או לחשוף, כמו כן את הדרך ומטרת עיבוד ופילוח מידע זה. מדיניות הפרטיות אף תורה ותכווין את המשתמש איך לנהוג במידה וברצונו כי פרטיו או חלק מפרטיו האישיים לא יחשפו או ייאספו ו/או ימסרו לגורמים אחרים בזמן שהלקוח מבקר או משתמש באתר.

1.2. לס איז מור בע”מ הינה רשאית, בכל זמן, לשנות או לערוך את מדיניות הפרטיות על ידי עדכונו או עריכתו של מסמך זה, והשינוי האחרון יחייב את המשתמש לכל דבר ועניין.

 1. ניהול מידע

2.1. חלקם של השירותים באתר מחייבים הרשמה מסוג כל שהוא. במסגרת ההרשמה  ידרש הלקוח למסור מידע, כגון שמו, כתובתו, דרכי ההתקשרות עמו או כתובת הדוא”ל וכו’ והכל בכדי להנות מן השירותים אשר מעניק האתר של לס איז מור בע”מ וכן מידע נוסף. כמו כן שליחה של הודעות על ידי האתר בכל דרך אפשרית לרבות דואר אלקטרוני ו/או מסרוני טקסט-SMS כחלק אינטגרלי מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמשי האתר לרבות: שליחת הודעות אימות, עדכוני משלוח, סקר שביעות רצון, קישורים שימושיים, תזכורות לצורך השלמת הזמנה וכד' אינה מהווה "מסר פרסומי". המשתמשים מאשרים בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר.

2.2. לס איז מור בע”מ רשאית לנהל מאגר מידע מסוגים שונים ולעבד את הנתונים על המשתמשים באתר (כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא”ל וכיוצא בזה) (להלן – “מידע אישי” או “פרטים אישיים”) אשר יגיעו לידיעתלס איז מור בע”מ במהלך השימוש באתר ושהועברו על ידי המשתמשים, על פי בחירתם החופשית בלבד. החברה מתחייבת בזאת כי ככל שיהיה לה מאגר מידע כאמור, השימוש בו ואופן הניהול יהיו בהתאם להוראות דיני מדינת ישראל שיחולו לאותו עניין.

2.3. לס איז מור בע”מ ,תוכלנה למסור את המידע האישי שצברה לחברות הקשורות אליה ורק בתנאי שהדבר יהיה נחוץ למטרות תפעוליות, מיטוב הקשר עם המשתמשים, לצורכי סטטיסטיקה.

2.4. באם משתמש אשר אינו יהיה מעוניין שהמידע האישי שלו ייאסף, ישמר, ייחשף או בכל צורה אשר תוארה לעיל, יש עליו שלא להעביר את פרטיו האישיים לחברה כאמור או שאליו להסיר את עצמו מרשימת הדיוור להלן רשימת התפוצה/מהמאגר אשר באתר.

2.5. כל משתמש באתר אשר הסכים לתנאים שצוינו לעיל בדבר איסוף, שמירה וחשיפה של פרטיו האישיים בהתאם להוראות שצוינו, יהיה רשאי\ת לממש כל זכות השמורה לו במסגרת הדין. משתמש אשר מעוניין לממש את זכותו, כאמור יעשה זאת באמצעות האתר של לס איז מור בע”מ.

2.6. במידה ועל לס איז מור בע”מ יוטל צו שיפוטי אשר מורה לה לאסוף ו/או למסור ו/או לחשוף את פרטיו האישיים של משתמש באתר, לא תהיה ללס איז מור בע”מ כל אחריות ו/או חבות ו כלפי אותו משתמש או כל מי מטעמו.

 1. מידע נוסף שייאסף באופן אוטומטי

במקרים מסוימים, ייתכן איסוף אוטומטי (לדוגמא, שלא בוצע על ידי רישום) של מידע טכני כלשהו, שאינו בר זיהוי באופן אישי, בזמן שהמשתמש באתר מחובר או גולש באתר. דוגמאות נוספות למידע מסוג זה כוללות דפדפן אינטרנט או צורה אחרת של מערכת הפעלה של המחשב אשר המשתמש באתר מבצע בה שימוש וכן את הדומיין של אתר האינטרנט דרכו המשתמש מקושר לאתר לס איז מור בע”מ.

 1. מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של משתמש – Cookies

האתר lessandmore.co.il משתמש ב- Cookies (עוגיות) למטרת תפעול שוטף ותקין של האתר, ובכדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של הלקוח ולאפשר לו לקבל שירותים שונים ונתונים סטטיסטיים ולצרכי אבטחת מידע. כאשר לקוח או משתמש מבקר באתר, ייתכן ומידע מסוים מושתל במחשב מעט מאיים? או על ידי אמצעי אלקטרוני אחר הנעשה בו שימוש על-ידי המשתמש. מידע זה יהיה בצורת Cookie שהינו קובץ טקסט המאוחסן בחומרת המחשב או האמצעי האלקטרוני הרלוונטי, אשר משמש בעיקר לסיוע למשתמש בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות. ברוב הדפדפנים ניתן למחוק את ה Cookies – מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני הרלוונטי ולחסום את ה Cookies -או לקבל התרעה לפני אחסונם. בכדי ללמוד עוד על שימושים אלה, יש עיין בהוראות השימוש הרלוונטיות לדפדפן האינטרנט (כרום,פיירפוקס, אדג’ת אופרה וכד’) או במסכי העזרה במחשב.

 1. אתרי צד שלישי – צד ג’

האתר מכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים אשר אינם בשליטת לס איז מור בע”מ. מדיניות הפרטיות לא חלה באתרים אלו וחברת לס איז מור בע”מ אינה אחראית למדיניות הפרטיות המוכלת באותם אתרים. לס איז מור בע”מ לא תהיה אחראית לנוהלי הגנת הפרטיות או לתנאי השימוש המוכלים באתרים אלו. השירותים עשויים לעשות שימוש אף בעוגיות צד ג' – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics, AdSense ו/או Doubleclick וגם שימוש בכלים של חברת Facebook.

  • למידע נוסף על השימוש ב- Cookies באמצעות צדדים שלישיים תוכל לפנות לכתובות:

www.google.com/policies/technologies/types;  https://www.google.com/policies/privacy ; www.facebook.com/policies/cookies

 1. ברירת דין ומקום שיפוט

על מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי לכל דבר ועניין הנוגע למדיניות הגנת הפרטיות באתר lessandmore.co.il הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור נצרת. לס איז מור בע”מ מקפידה על קיום הוראות החוק והינה מכבדת את זכותיהם של משתמשיה שבאתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם הינך סבור כי פורסם באתר תוכן אשר פוגע בך מטעם כלשהו, אנא פנה אלינו מיידית לפי הפרטים הרשומים בף יצרית הקשר ואנחנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם. תנאי השימוש באתר lessandmore.co.il מנוסחים בלשון זכר לצרכי הנוחות בלבד, והינם מתייחסים, גם לנשים.

7. אספקת והובלת המוצרים

7.1. הספקת המוצר: החברה תפעל לשילוח המוצר עבור הלקוח בכפוף להעברת התשלום באמצעות כרטיס אשראי או אמצעי התשלום המוגדר באתר.
זמני האספקה של המוצרים יהיו ב"ימי עסקים", כלומר, ימי חול, בימים א'-ה', ואינם משנים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וחגים (ימי חול), יום העסקים מסתיים בשעה 18:00.
החברה תמסור המוצר הנרכש באתר, לכתובת הלקוח.

7.2 שיטת המשלוח: המשלוח יבןצע לאזור שאליו מגיעה חברת השילוח החיצונית ובהתאם לשיטת המשלוח הנבחרה על ידי הלקוח בעת ביצוע ההזמנה ובכפוף למדיניות חברת המשלוחים.

8. ביטול עסקה על ידי המשתמשים באתר

 1. ביטול עסקה הינה בכפוף לחוק הגנת הצרכן תשמ"א – 1981 לרבות התקנות מכוחו ובהתאם למדיניות ביטול עסקה כפי שהינה מופיעה בתקנון זה ובאתר.

 2. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק, ובהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה העסקה, החזר כספי לכרטיס האשראי יוחזר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי, החזרת פריטים שנרכשו באמצעות קרדיט באתר יזוכו על ידי החזרת הקרדיט לחשבון האישי באתר.

 3. ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר או המוצרים ללקוחות(לפני יציאתם ממחסני האתר) לא יגרור חיוב נוסף, והאתר יחזיר ללקוחה את הסכומים ששילמה בגין העסקה. החזר כספי יינתן  בהתאם להוראות החוק.

 4. בהתאם לחוק, הלקוח רשאי לבטל עסקה באחת הדרכים שלהלן: בטלפון; בדואר רשום; באמצעות צ'ט לנציג החברה, בדואר אלקטרוני; באינטרנט בקישור ייעודי בדף הראשי באמצעות מסירת הודעה בכתב על ביטול ההזמנה בכל אחד מהאמצעי ההתקשרות המצוינים לעיל ומפורטים בתקנון זה. בהודעת ביטול על הלקוח לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון – מספר הזמנה

 5. לקוח רשאי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת ההזמנה, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מביניהם. הלקוחה תהיה רשאית לבחירתה להחזיר את המוצרים באחת הדרכים הבאות: (1) דואר גוביינא; (2) החזרה למחסני החברה באור יהודה.

 1. אחריות כלפי הלקוח: בכל מקרה שישנה בעיה במוצרים שנרכשו באתר הלקוח רשאי לפנות לנציגי השירות על מנת להחליף את המוצר מכל סיבה שהיא.