מדיניות החזרות וביטולים

ביטול העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).

א. הרוכש מוצר ב – לס איז מור בע”מ יהיה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).

א. ביטול עסקה ייעשה בתוך 14 ימים מרגע קבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.

ב. הודעה בגין הביטול תימסר בדוא”ל/דואר/פקס, על אחריות הצרכן לוודא שההודעה הגיעה ליעדה.

ג. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם.

ד.  בזמן ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר בזמן אשר נקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה.

ה. המוצר יוחזר ככל שהדבר מתאפשר באריזתו המקורית.

ו. ללס איז מור בע”מ להלן החברה זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.

ז. לס איז מור בע”מ להלן החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.

ח. סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים (כמו פיצה מוכנה אשר האכלה חלקית)

לידיעה: לא יהיה ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה, אלא באישור מראש, וכן מוצרי מזון שעובדו או הוכנו  לפי הזמנה.

האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן​